Đoàn – Hội luôn luôn chủ động tạo các hoạt động đa dạng, hấp dẫn, có ý nghĩa xã hội để sinh viên có môi trường rèn luyện, trau dồi bản thân.