Với nòng cốt là những sinh viên năng động, nhiệt huyết trong các hoạt động sinh viên. Trải qua thời gian hình thành và phát triển, Đoàn – Hội sinh viên Khoa KTGT luôn từng bước đổi mới, đạt được những thành công nhất định, chủ trương xây dựng một tổ chức giàu sức trẻ, đậm sáng tạo, giỏi chuyên môn. Cùng với đó, Đoàn – Hội sinh viên Khoa KTGT tham gia, hoàn thành xuất sắc các hoạt động trọng điểm của trường ĐH Bách Khoa, như Mùa Hè Xanh, Xuân tình nguyện, Chuyến xe tri thức, Gửi nắng cho em …