Chương trình tình nguyện “Gửi nắng cho em”

Là một hoạt động mới mẻ, được xây dựng và phát triển bởi Đoàn khoa KTGT, lần đầu tiên xuất hiện. Ở chương trình này, các bạn sinh viên Khoa KTGT cùng với các bạn sinh viên khác sẽ tiến hành gây quỹ, dùng quỹ đó để trao quà, tạo sân chơi cho những hoàn cảnh khó khăn, các bạn nhỏ, tại các địa bàn còn khó khăn. Bên cạnh đó, chương trình còn là cơ hội để các bạn sinh viên trau dồi, rèn luyện, phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng mềm, và mở rộng các mối quan hệ. Một chương trình vô cùng ý nghĩa, và còn đang được tiếp nối ở năm nay.

Hình ảnh trao quà cho những gia đình khó khăn